Wady wymowy u dzieci, czyli o czym powinni wiedzieć rodzice

Wady wymowy u dzieci to kwestia warta uwagi każdego rodzica. Mając wiedzę, kiedy powinny pojawić się poszczególne głoski w wymowie maluszka, będzie odpowiednio wcześnie zareagować, jeśli pojawią jakiekolwiek nieprawidłowości. Z wadami wymowy u dzieci mamy do czynienia, jeśli odbiega ona od ogólnie przyjętej normy fonetycznej. Wady mogą dotyczyć rozmaitych trudności, od niewielkich nieprawidłowości, aż po poważne odchylenia od normy.

Wadami wymowy nie jest dziecięca niezdolność do wymawiania niektórych głosek, która wynika z niedojrzałości aparatu mowy. W okresie rozwoju mowy normalne jest, że dziecko nie wszystko potrafi jeszcze wymówić wyraźnie i prawidłowo. Zdarzają się jednak pewne nieprawidłowości w wymowie, które można zauważyć już w wieku wczesnodziecięcym. Mam nadzieję, że dzięki temu wpisowi łatwiej będzie wam je rozpoznać i pomóc dziecku przezwyciężyć trudności w wymowie.

Zdecydowana większość zaburzeń mowy to wady artykulacyjne, czyli dyslalia. Już spieszę z wyjaśnieniem, co to dokładnie takiego. Wady wymowy u dzieci mogą polegać na nieprawidłowej wymowie jednej, wielu, a nawet wszystkich lub prawie wszystkich głosek. Przykłady dyslalii podaję poniżej.

Najczęstsze wady wymowy u dzieci

Seplenienie, czyli sygmatyzm

Nieprawidłowa wymowa głosek ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, która wynika ze złego ułożenia szczęk, albo języka w stosunku do zębów. Najczęściej spotykana jest nieprawidłowa realizacja głosek: cz, dż, sz, ż, które przez dziecko zastępowane są głoskami s, z, c, dz lub ć, dź, ś, ź. S, z, c, dz z kolei mogą być zmiękczane albo zamieniane na sz, ż, cz, dż. Mogą występować także inne rodzaje seplenienia, np. międzyzębowe i boczne.

Reranie, czyli rotacyzm

Nieprawidłowa wymowa głoski r, która zastępowana jest przez głoski l, r l, j, r języczkowe lub zupełnie opuszczana. Oprócz tego mogą występować inne formy rerania, w tym np.: policzkowe, podniebienne, gardłowe.

Kappacyzm i gammacyzm

Wady wymowy u dzieci mogą polegać także na nieprawidłowej pracy języka, która przyczynia się do nieprawidłowej wymowy głosek k, g, zastępowanych przez t, d. Niekiedy głoski k, g mogą być też opuszczane w wyrazach albo wymawiane ze zwarciem krtaniowym (chrząkanie).

Mowa bezdźwięczna

Brak głosek dźwięcznych w wymowie, zamiast nich pojawiają się bezdźwięczne odpowiedniki, czyli k zamiast g, t zamiast d itd. Przyczyn bezdźwięczności należy zwykle szukać w zaburzeniach słuchu fonetycznego.

Inne częste wady wymowy u dzieci

Nosowanie

Nosowanie polega na wymawianiu głosek nosowych, tak jak ustne lub ustnych, tak jak nosowe. Przyczyną nosowania może być nieprawidłowa praca zwierającego pierścienia gardłowego albo zbyt krótkie podniebienie.

Jąkanie

Zaburzenia płynności mowy, u których podstawy leżą mimowolne skurcze narządów mowy. Przyczyn jąkania należy szukać m.in. w: dziedzicznej skłonności, ogólnej niesprawności motorycznej, chwiejności układu wegetatywnego, przyuczaniu dzieci leworęcznych, które nie skończyły 7 roku życia po pisania prawą ręką itd. Jąkanie to jeden z najtrudniejszych problemów logopedycznych.

Przyczyny zaburzeń wymowy

Wady wymowy u dzieci mogą być spowodowane nieprawidłowościami w budowie anatomicznej aparatu mowy. Inną przyczyną może być też nieprawidłowość w budowie narządu słuchu lub jego funkcjonowaniu. Także przejściowe problemy ze słuchem, np. przewlekłe zapalenie ucha mogą być przyczyną wad wymowy. Wpływ mogą mieć też warunki środowiskowe, np. niewystarczająca stymulacja poprawnego rozwoju mowy. Aby dokonać takiej diagnozy, powinnaś skontaktować się ze specjalistą.

Wady wymowy u dzieci wcześnie zdiagnozowane, dzięki odpowiednim ćwiczeniom mogą zostać całkowicie wyeliminowane.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge